Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.huidrotterdam.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld
door Hu!d Rotterdam. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op
onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hu!d Rotterdam is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Hu!d Rotterdam.

 

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Hu!d Rotterdam te mogen claimen of te veronderstellen.
Hu!d Rotterdam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hu!d Rotterdam aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks
verwijzen.

 

Resultaten
Alle voor- en nafoto’s zijn van cliënten van Hu!d Rotterdam op deze website zijn geplaatst met
nadrukkelijke toestemming van de personen in kwestie. De specifieke resultaten zoals hier afgebeeld
kunnen niet worden gegarandeerd, resultaten van behandelingen kunnen variëren per behandeling
en cliënt.

 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.huidrotterdam.nl op deze pagina.

  • Meer dan 8 jaar ervaring
  • Persoonlijk & Betrouwbaar
  • Vergoeding mogelijk bij verzekeraar
Huid Rotterdam logo donker

Maandag: 09.00 - 18.00
Dinsdag: 09.00 - 18.00
Woensdag: 09.00 - 18.00
Donderdag: 09.00 - 18.00
Vrijdag: 09.00 - 18.00
Zaterdag: 09.00 - 17.00
Avonden op afspraak

Kwaliteitsregister ParamediciNederlandse Vereniging Van Huidtherapeuten

facebook huid den haag instagram huid den haag

© 2021 Huid Den Haag - Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden | Privacy PolicyDisclaimer | Contact